Tord Enback har kjørt Sverige - Nord-Norge siden 1985 og startet eget firma i Luleå;
Tord Enback`s Åkeri AB i 1996. Pr. dags dato kjørers det ukentlig utstyr fra Lindab i Sverige til Norge.

Kontaktinfo:
Mobil (norge) +47 93 24 73 12 Mobil (sverige) +46 70 699 7676 / +46 70 688 3811

E-mail: gintonictord@live.se